Wymiana Systemów klimatyzacji z czynnikiem R22

Nadzwyczajnie dbamy o jakość twojej instalacji.

Oferujemy więcej...

Koniecznym działaniem serwisowym przy modernizacji systemu VRF
jest zastosowanie filtra-osuszacza. Pozwala on na usunięcie z instalacji grubszych cząstek stałych, przed jej napełnieniem nowym czynnikiem chłodniczym. Wiele ekip serwisowych w swoich pracach
ogranicza się jedynie do spełnienia wymagań prawnych.  

Nie jest to jednak wystarczające dla zapewnienia optymalnych
warunków pracy dla nowego-starego systemu.
Z naszego doświadczenia wynika, że takie podejście nie gwarantuje usunięcia całego starego oleju z systemu.
Dlatego też, wykonując modernizację, każdorazowo stosujemy u klienta płukanie instalacji chłodniczej istniejącym czynnikiem roboczym. Zastosowanie tej nowatorskiej metody zapewnia, praktycznie jako jedyne
na rynku, usunięcie z systemu 99,9 % zanieczyszczeń w tym starego oleju, kwasów, wilgoci i cząstek stałych.

Na zdjęciach przedstawiamy jedną z modernizowanych przez nas instalacji.

Czy usunięcie starego oleju z systemu jest rzeczywiście niezbędne ?

Zastosowanie w układach klimatyzacyjnych nowego czynnika chłodniczego R410a wymusiło na konstruktorach wykorzystanie
nowego rodzaju oleju chłodczniczego. Olej  mineralny wykorzystywany przy czynniku R22 został zastąpiony syntetycznym olejem estrowym użytym do sprężarek pracujących z czynnikiem R410a.

Pozostawienie resztek starego oleju w instalacji jest niedopuszczalne. 
Olej mineralny i syntetyczny nie mieszają się lecz zachodzą
między nimi niepożądane reakcje, których skutkiem jest utrata właściwości smarnych nowego oleju.
Resztki starego oleju powodują zatem pogorszenie warunków pracy sprężarki i skracają jej żywotność. W oczywisty sposób zmniejsza
to efektywność pracy systemu i pociąga za sobą większe zużycie energii.   

Co ważne stosowana przez nas metoda umożliwia wymianę urządzeń wszystkich producentów systemów VRF.

Kontakt: ART-KLIMA Bieńkowski Sroczyński Sp. J.
tel 604 197 998, 784 680 338
e-mail: biuro@art-klima.pl , serwis@art-klima.pl
www. www.art-klima.pl, www.reflok.pl, www.serwisghp.pl, www.plukanieinstalacji.pl