Wymiana Systemów klimatyzacji z czynnikiem R22

Modernizacja systemów typu VRF

Specjalny zestaw firmy Panasonic umożliwia uzyskanie na bazie istniejącego orurowania całkowicie nowego systemu typu VRF
z jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Zaawansowane rozwiązania umożliwiają działanie systemu bez konieczności wymiany
orurowania poprzez zmniejszenie ciśnienia do poziomu 33 bar. Zapewnia to bezpieczną i wydajną pracę systemów bez strat wydajności.

Nowe urządzenia mogą zapewnić zwiększenie współczynnika wydajności chłodniczej/grzewczej (COP) oraz podniesienie
energooszczędności poprzez wykorzystanie najnowszych sprężarek inwerterowych i wymienników ciepła najnowszej generacji.

Aby upewnić się, że istniejące orurowanie umożliwia zastosowanie zestawu modernizacyjnego,
należy skontaktować się z dostawcą urządzeń firmy Panasonic.

Aby sprawdzić, czy zestaw może zostać zastosowany, należy wykonać trzy czynności.

Po pierwsze, należy dokładnie sprawdzić orurowanie i usunąć wszelkie ewentualne uszkodzenia.
Po drugie, należy sprawdzić olej, by upewnić się, że w systemie nie nastąpiło przepalenie sprężarki.
Po trzecie, należy do istniejącego orurowania podłączyć zestaw modernizacyjny CZ-SLK2 do systemów typu VRF,
by upewnić się, że system został oczyszczony z wszelkich resztek zużytego oleju.

Zestaw modernizacyjny CZ-SLK2 
z wziernikiem do systemów typu VRF

Zestaw modernizacyjny CZ-SLK2 z wziernikiem do systemów VRF.

Po lewej przedstawiono budowę zestawu modernizacyjnego CZ-SLK2, wymaganego do wykorzystania istniejącego orurowania. Jeżeli dokładna długość i średnice rur nie są znane, należy w podany poniżej sposób zamontować wziernik szklany. Posłuży on do sprawdzenia, ile czynnika chłodniczego należy dodać.

Średnice podłączanych rur: [cal] ([mm])

A ø ½ (12,7) (dla jednostek o mocach 12, 14 i 16 KM)
B ø ⅜ (9,52) (dla jednostek o mocach 4, 5, 6 ,8 i 10 KM)

Uwaga: Jeżeli średnica rur istniejącej instalacji nie odpowiada
średnicom rur zestawu, należy użyć odpowiednich redukcji
(nie wchodzą w skład zestawu).

Wziernik (nie wchodzi w skład zestawu)

Jeżeli dokładna długość i średnice rur nie są znane, należy
zamontować wziernik w obwodzie ciekłego czynnika chłodniczego
i sprawdzić czy dodano wystarczającą ilość czynnika.


Montaż filtra-osuszacza i wziernika

• Zgodnie z instrukcją obniżyć ciśnienie w instalacji do poziomu 3,3 MPa.
• Zamontować filtr-osuszacz na rurach czynnika chłodniczego każdej jednostki zewnętrznej.
• Zamontować przełączniki wysokociśnieniowe na rurach czynnika
w stanie ciekłym i gazowym każdej jednostki zewnętrznej.
• Po wykonaniu rozruchu próbnego nie ma konieczności demontowania filtra-osuszacza, ponieważ nie wpływa on na działanie systemu.
• Podczas montowania filtra-osuszacza należy zwracać uwagę
na miejsce i kierunek montażu filtra-osuszacza oraz zaworu kulowego. Pomyłka wiąże się z koniecznością opróżnienia systemu z czynnika chłodniczego i wymiany filtra-osuszacza.
• Założyć izolację cieplną (odporność na temp. co najmniej 80°C, grubość co najmniej 10 mm — nie wchodzi w skład zestawu)
na filtr-osuszacz.
• W zależności od stanu systemu filtr-osuszacz w zestawie może wymagać wymiany. Jako zamiennika użyć filtra-osuszacza DMB 164 firmy Danfoss (nie wchodzi w skład zestawu).

Kontakt: ART-KLIMA Bieńkowski Sroczyński Sp. J.
tel 604 197 998, 784 680 338
e-mail: biuro@art-klima.pl , serwis@art-klima.pl
www. www.art-klima.pl, www.reflok.pl, www.serwisghp.pl, www.plukanieinstalacji.pl